Accés a 400 revistes a través de RACO

El repositori Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha arribat, al febrer de 2014, a les 400 revistes disponibles. La revista número 400 afegida a aquest repositori ha estat la publicació Medievalia, de l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'una revista que reuneix tota classe de treballs relatius al medievalisme, tant de la geografia europea com de qualsevol altra àrea.

RACO és un repositori, de gran utilitat, des del qual es poden consultar, en accés obert, més de 150.000 articles de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. Facilita la cerca dels articles de les revistes per matèria i institució editora, i també permet la cerca dins el text dels articles.

Després de 8 anys en funcionament, es va posar en marxa el mes de març de 2006, ha acomplert el repte de congregar gran quantitat de publicacions amb un accés al seu contingut lliure i gratuït; contingut, el de les publicacions periòdiques, que habitualment ha estat protegit per molts drets d'autor i del qual es fa difícil la seva lliure distribució a través de la xarxa. Propòsit, doncs, que vol seguir assolint, juntament amb el d'esdevenir impulsor de l'edició electrònica de revistes catalanes i facilitador de la seva preservació.