UCATx: la plataforma de MOOC de les universitats catalanes

UCATX és un portal que reuneix l'oferta dels cursos en línia oberts i massius, coneguts per les seves sigles en anglès com MOOC (Massive Open Online Courses), del sistema universitari català.

La plataforma UCATx, desenvolupada en l'entorn Open edX, esdevé un cercador de referència dels MOOC que ofereixen les universitats catalanes.

Com a soci tecnològic del projecte UCATx, el CSUC s'ha encarregat de l'actualització del programari de la plataforma, la seva integració i la seva posada en producció en un entorn eficient i d'alta disponibilitat.

UCATx s'allotja en la infraestructura al núvol del CSUC, gaudint de capacitats avançades, com ara l'ús eficient dels recursos en base a polítiques d'escalabilitat automàtica, la possibilitat d'utilitzar tant recursos de procés i emmagatzematge interns com de núvols externs, etc.

Així, la plataforma UCATx esdevé pionera en oferir sota un mateix portal els diferents MOOC de les universitats catalanes, contribuint a potenciar i accelerar una oferta virtual de formació d'alta qualitat, alhora que complementa la presència del sistema universitari català en plataformes internacionals, com ara Coursera.