Ciència oberta

El nostre objectiu és col·laborar amb les universitats per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la Ciència Oberta i incrementar la visibilitat de la recerca feta a Catalunya a través del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), donant suport a la gestió de dades de recerca i a la publicació en accés obert.