Equipament audiovisual

L'acord marc d'equipament audiovisual, formalitzat el 2017, posa en marxa un nou model integrat que permet a les entitats participants proveir-se a preus màxims fixats d'equips d'aules, d'enregistrament i de gravació. Les empreses homologades presten també serveis associats a determinats equips o esdeveniments que ho requereixin.

S'ofereixen dues modalitats de subministrament: la compra o el rènting.

Beneficis:

  • Estandardització de l'equipament audiovisual que requereixen les universitats i institucions participants.
  • Homogeneïtzació dels serveis associats de subministrament, instal·lació, connexió i configuració de xarxa amb comprovació d'operativitat, retirada d'equips, garantia, manteniment preventiu i correctiu fora de garantia, formació i accions de suport puntual.
  • Estalvi significatiu gràcies als preus màxims fixats per l'acord marc.
  • Estabilitat i actualització tecnològica de l'equipament ofert al llarg del contracte.
  • Facilitat en el procés d'adquisició d'equipament i serveis:
    • Invitació per correu electrònic a tots els licitadors.
    • Propostes en màxim 5 dies.

El grup de compra està format ara mateix per 9 universitats (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, UVic-UCC) i el mateix CSUC. D'aquest acord marc se'n poden beneficiar els centres de recerca que formin part de la Institució Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i els centres adscrits a les universitats públiques.

L'acord marc té una durada inicial de 2 anys (juliol 2017 - juliol 2019), prorrogable per dos períodes d'un any. S'hi poden afegir noves institucions.


Proveïdors homologats
 

Equipament d'aules:

NRD Multimedia, S.L.
Tecknoservice, S.L.
ID Grup, S.A.
VITEL, S.A.
Comercial de Entécnica, S.L.


Equipament d'enregistrament i gravació:

NRD Multimedia, S.L.
VITEL, S.A.

Contacte

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat