Gasos de laboratori

L'objectiu d'aquest servei és que els centres es puguin proveeïr de gasos en ampolles, en dewars, líquids i sòlids en tancs a partir d'uns preus màxims que quedaran establerts en l'acord marc, incloent també el manteniment de les instal·lacions.

En els derivats, els centres informaran de les característiques de les seves instal·lacions i de les necessitats en volum i així obtindran ofertes ajustades a les seves necessitats, amb un sistema senzill que faciliti la contractació.

El grup treballa en la confecció del catàleg de productes a subministrar i en les condicions mínimes exigibles per un bon servei.
 

Beneficis
 

 • Rigor en la definició de necessitats i dimensionament del pressupost.
   
 • Tecnificació de la compra.
   
 • Selecció d'empreses aptes pel servei.
   
 • Definició de preus màxims.
   
 • Catàleg ajustat a les necessitats de tots els centres.
   
 • Intercanvi d'informació entre els membres del grup.
   
 • Solucions a problemes tècnics.
   
 • Gestió del canvi, especialment en el subministrament de líquids en tancs.
   
 • Valoració de la qualitat del servei i de la flexibilitat en la logística.


Com funciona?
 

Els interessats en participar en l'elaboració de l'acord marc poden contactar amb el CSUC per incorporar-se al grup de treball. Un cop l'acord marc estigui formalitzat els diferents responsables podran convidar a les empreses seleccionades a participar en un concurs derivat per acabar de tancar el preu (ajustat al centre) i els volums necessaris per l'aprovisionament del centre.

Contacte

Si vols més informació sobre aquest servei:

Sonia Garcia
Tècnica de Compres Conjuntes
93 551 6217
sonia [dot] garciaatcsuc [dot] cat