Eines per a la xarxa

Donem accés a diverses eines per consultar l'amplada de banda utilitzada, el tipus de tràfic generat, la velocitat d’accés a la xarxa, etc.

 • Panell de monitoratge de l'Anella Científica

  Mostra l'estat de les connexions del troncal així com de diferents serveis de l'Anella Científica, amb estadístiques d'ús en temps real.

 • perfSonar

  Mesura el comportament de la xarxa i facilita la solució de problemes en connexions que travessen diferents xarxes.

 • Proves de càrrega

  Permeten comprovar la capacitat del punt d'accés d'una institució.

 • Multicast dbeacon

  Monitora la connectivitat del multicast per detectar possibles incidències en la recepció del tràfic.

 • Estadístiques SNMP en línia (CACTI)

  Proveeix els usuaris d'informació sobre el tràfic dels seus punts d’accés en temps real.

 • SMARTxAC

  Millora la detecció de situacions anòmales a través del control del tràfic de cada punt d'accés.

 • Tests de velocitat

  Proporciona proves de rendiment i de configuració de la xarxa de l'usuari.

 • Test IPv6

  Verifica la connectivitat IPv6 i diagnostica possibles problemes de configuració.