Descripció del procés

El procediment de connexió consta dels següents passos:

  1. Sol·licitud d'adhesió.
  2. Signatura del conveni amb el CSUC.
    • En paral·lel, sol·licitud d'afiliació a RedIRIS, per a les institucions que correspongui.
  3. Petició de connexió.
    • Creació d'un nou punt accés o activació i reconfiguració d'un punt d'accés existent.
  4. Petició d'adreçament (si la institució no disposa d'adreces IP pròpies).
  5. Petició d'anunci a l'AS.
  6. Delegació de zones inverses (opcional, és decisió de la institució).