Sol·licitud d'adhesió

Per sol·licitar l'adhesió, el representant legal de la institució ha d'enviar al CSUC un escrit, signat, on es descriguin breument les seves activitats. Cal indicar en quina categoria s'autoclassifica la institució (A.1, A.2... segons les categories d'adhesió del CSUC) i acreditar aquesta categoria aportant la documentació adient (estatuts, última memòria d'activitats...).

El director general del CSUC comunicarà la resolució a la institució. Si la institució sol·licitant és admesa, al CSUC prepararem un conveni d'adhesió a l'Anella Científica, que serà emplenat amb les dades i els requeriments de connexió de la institució. Un cop signat el conveni, començarien els tràmits per a la connexió.

Si la institució compleix els requisits d'afiliació de la xarxa estatal RedIRIS i vol usar els seus recursos, des del CSUC podem tramitar-te l'afiliació a RedIRIS en paral·lel al procés d'adhesió a l'Anella Científica. Només cal que la institució adjunti a la sol·licitud el document d'afiliació de RedIRIS.

En el cas que una institució vulgui connectar un centre adscrit que tingui personalitat jurídica pròpia, se signarà una addenda al conveni marc de la institució per a adherir-lo a l'Anella Científica com a institució vinculada.

La institució haurà de complir amb la política d'ús de l'Anella Científica.

Contacte

Pots enviar la documentació per correu postal:

Att. Miquel Puig
Director general del CSUC
Gran Capità, 2-4
3a planta (Edifici Nexus)
08034 Barcelona

O bé, electrònicament: direccioatcsuc [dot] cat

Si tens consultes sobre el procés de sol·licitud d'adhesió:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 6464