Emmagatzematge

Disposem d’espai en disc i en cinta. L’ús d’aquests suport pot ser per ampliar un servidor allotjat, com a infraestructura al núvol, o per a realitzar còpies de seguretat. Aquest servei pot contractar-se també com a cloud storage, per fer una còpia de seguretat al CSUC des de la infraestructura pròpia de la institució.

L’emmagatzematge està dirigit a:

  • Institucions adherides a l’Anella Científica.
  • Usuaris del servei de supercomputació.

Els usuaris del servei han d’abonar una quota mensual que depèn de l’espai en disc (en gigabytes, GB) que es vol usar.

A més, si volen còpies de seguretat de la informació en cinta han de pagar:

  • Una quota d’alta (pagament únic).
  • Una quota mensual de manteniment.
  • Una quota mensual en funció de l’espai usat.
  • Una quota mensual per còpia externa a armari ignífug (opcional).

En el cas de les còpies de seguretat, les quotes d’alta i de manteniment inclouen el cost de la llicència del programari.

Les còpies de seguretat en disc tenen una quota d’alta.