Accés directe

El Servei d'Accés Directe (SAD) dóna accés a internet a les institucions adherides a l’Anella Científica i no afiliades a RedIRIS, com per exemple els parcs científics i tecnològics. També el poden usar les institucions dins l’àmbit universitari, de recerca o societat de la informació que vulguin hostatjar o allotjar els seus webs o servidors que no hagin de sortir per RedIRIS.

La política d'adhesió de l'Anella Científica és, en alguns aspectes, diferent de la política de RedIRIS. Per aquest motiu, institucions que al CSUC aprovem la seva sol·licitud de connexió a l'Anella Científica, no poden sortir a internet per la xarxa de RedIRIS, ja que no compleixen els requisits de RedIRIS.

L'accés directe permet que aquestes institucions tinguin connectivitat a través de la resta de sortides a internet de què disposa l'Anella Científica, com línies comercials i el CATNIX.

Tarifes

La quota mensuals per accedir a internet a través del SAD és de 2,50€/Mbps.
 

Contacte

Si vols més informació sobre el funcionament d'aquest servei: anella [dot] serveisatsuport [dot] csuc [dot] cat

Si vols contractar aquest servei: gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat