CPD

La contractació conjunta d'un servei de Centre de Procés de Dades (CPD), iniciat el 2016, ofereix accés als serveis d'allotjament, infraestructura al núvol (IaaS), plataforma al núvol (PaaS), connectivitat a la xarxa i altres serveis de suport per a sis universitats (UB, UPF, UdL, UdG, URV i UOC) i el propi CSUC. També s'hi poden afegir altres universitats, els centres de recerca i els centres adscrits a les universitats públiques.
 

Beneficis
 

 • Optimitzar serveis.
   
 • Disposar de recolzament en infraestructures virtuals i models de pagament per ús que afavoreixen l'estalvi en infraestructura.
   
 • Compartició de recursos.
   
 • Aconseguir estalvis importants en la despesa de CPD.
   

Contacte

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat