Descripció i ús

La consorciació de serveis TIC del CSUC pretén contribuir a millorar l'eficàcia i l'eficiència de les institucions que hi participen alhora que es potencien les sinergies i les economies d'escala.

Amb la posada en marxa del CSUC el desembre de 2013, s'ha iniciat la consorciació de serveis d'impressió i reprografia, lloc de treball, telecomunicacions, CPD, detecció de plagi i federació d'identitats. Per fer-ho, s'han creat grups de treball que han donat l'impuls necessari per a aquests nous serveis. Les diferents comissions del CSUC s'encarreguen de detectar nous serveis que poden ser consorciats i, d'aquesta manera, complir els objectius fixats.

La contractació conjunta d'aquests serveis permet gaudir d'una millor posició davant els proveïdors, redueix la tasca administrativa al concentrar en una única licitació la compra per diverses entitats, permet homogeneïtzar els serveis facilitant la seva evolució, millora les pràctiques i facilita la compartició  d'experiències entre tots els participants. La suma de diferents visions i posicionaments permet millorar la qualitat de les compres i dels serveis.
 

Contacte

Si vols més informació sobre la consorciació de serveis TIC:

Xavier Peiró
Director de Serveis TIC
93 551 6206
xavier [dot] peiroatcsuc [dot] cat