Com funciona?

Federació d'identitats és una coalició de tipus Hub & Spoke, de manera que els Proveïdors de Servei (SP) i els Proveïdors d'Identitat (IdP) s'interconnecten entre sí a través d'un component central o hub, operat pel CSUC.

Aquest hub orquestra tots els missatges, tenint en compte que les transformacions/traduccions sobre el contingut dels missatges d'entrada es duguin a terme de manera que l'aplicació de destí els pugui entendre, així com encaminar-los. Els adaptadors reben la informació de l'aplicació origen i publiquen missatges per al hub, el qual en realitza la transformació/traducció i els envia a un altre adaptador, que els enviarà cap a l'aplicació de destí final.