Requisits

 1. La institució ha de comptar amb un proveïdor d'identitat que interoperi a través del protocol SAML 2.0.
   
 2. La institució ha de decidir qui és el contacte tècnic del proveïdor d'identitat: nom, cognoms i adreça electrònica.
   
 3. La institució ha de decidir qui és el contacte administratiu del proveïdor d'identitat: nom, cognoms i adreça electrònica.
   
 4. La institució ha de tenir disponible les metadades del proveïdor d'identitat en una URL sota protocol HTTPS, on el servidor web utilitzi un certificat digital tipus EV que permeti identificar clarament la institució.
   
 5. El proveïdor d’identitat de la institució ha de complir els requisits tècnics de la federació, i especialment:

  a) Ha d'incorporar les metadades HUB de la federació com a proveïdor de servei tant per a l'entorn de validació com per a l'entorn de producció, disponibles en http://...

  b) Ha d'emetre atributs dels seus usuaris cap a ambdós proveïdors de servei segons indica la política d'emissió d'atributs de la federació.