Certificació digital

El certificat digital és un document electrònic que permet al seu usuari identificar-se i actuar amb plena validesa legal en entorns digitals.