Altres tràmits

Renovació de certificats

60 dies abans que caduqui un certificat, avisem a la institució propietària del certificat perquè avaluï la seva renovació.

Suspensió de certificats

La suspensió consisteix en deixar un certificat sense validesa temporalment, durant un període màxim de 120 dies. És recomanable suspendre un certificat en cas de sospita de pèrdua o robatori. Pots demanar-la trucant al telèfon 902 901 080 i indicant el codi de suspensió que apareix al full de lliurament que s'adjunta quan es lliura la targeta amb xip criptogràfic.

Un cop hagin passat els 120 dies, si no has habilitat el certificat, el revocarem automàticament.

Habilitació de certificats

L'habilitació es porta a terme si, després d'haver suspès el certificat, es comprova que no és necessari revocar-lo. Si vols demanar l'habilitació d'un certificat, el responsable del servei de l'Entitat de Registre Virtual ha d'enviar-nos el formulari d'habilitació de certificats a resp_scdatcsuc [dot] cat.

Revocació de certificats

La revocació és irreversible i suposa invalidar definitivament un certificat digital. Es pot demanar la revocació d'un certificat després d'una situació de suspensió o per voluntat de les persones autoritzades a sol·licitar-la.

Si vols demanar la revocació d'un certificat, el responsable del servei de l'Entitat de Registre Virtual ha d'enviar-nos el formulari de revocació de certificats a resp_scdatcsuc [dot] cat.

Recuperació de claus

La recuperació de claus permet recuperar la clau privada del certificat personal de xifrat en cas que s'hagi perdut.

Si vols sol·licitar la recuperació de claus, el responsable del servei de l'Entitat de Registre Virtual ha d'enviar-nos el formulari de recuperació de CPISR i CPX o el de recuperació de CESR i CEX, segons el tipus de certificat a resp_scdatcsuc [dot] cat.

Recuperació del PIN dels certificats

Entra en aquest apartat si no recordes quin és el teu PIN i/o PUK. També hi trobaràs un enllaç que t'ajudarà a instal·lar el programari SafeSign.