Certificats personals

Els certificats personals identifiquen la persona dins la institució a la qual pertany i s'inclouen en una targeta amb xip criptogràfic.

Són de classe 1, si qui els demana té un vincle funcional o jeràrquic amb la institució (per exemple, el rector) i de classe 2, si manté una relació funcional o de servei amb la institució (per exemple, els estudiants).