Què són les evidències electròniques

Les evidències electròniques són dades digitals que es troben emmagatzemades o han estat transmeses mitjançant equips informàtics. Els ordinadors registren tota l'activitat que s'hi realitza. Aquests registres o logs són fonamentals en les investigacions informàtiques, sempre que es pugui comprovar que no han estat manipulats.

Els e-logs o evidències electròniques poden ser recol·lectades per mitjà de tècniques especialitzades per un pèrit en una investigació informàtica, per exemple. És a dir, tenen la funció de servir com a prova física, ja que es troben dins un suport, de caràcter intangible (no modificable).