Descripció del servei

Aquesta plataforma ha estat dissenyada per a la gestió del quadre de classificació funcional i del calendari de conservació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Permet gestionar:

  • Quadre de classificació
  • Subdivisions nominals
  • Subdivisions uniformes
  • Subdivisions específiques
  • Calendari de formació
  • Calendari vigent

La plataforma del Quadre de Classificació està formada per tres mòduls:

  • Mòdul de gestió del quadre de classificació
  • Mòdul de gestió de les subdivisions
  • Mòdul de gestió del calendari

La plataforma del Quadre de Classificació s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa DOC6.