Institucions participants

Les institucions que utilitzen la plataforma de Quadre de Classificació són:

  • La Universitat de Barcelona
  • La Universitat Autònoma de Barcelona
  • La Universitat Politècnica de Catalunya
  • La Universitat Pompeu Fabra
  • La Universitat de Girona
  • La Universitat de Lleida
  • La Universitat Rovira i Virgili
  • La Universitat Oberta de Catalunya