Descripció

Els nostres serveis es desenvolupen en diverses línies d'activitat: Càlcul científic, Comunicacions, Repositoris i aplicacions, Administració electrònica, Serveis bibliotecaris, Compres conjuntes, Formació i difusió, i Infraestructura al núvol i altres serveis de CPD.

Càlcul científic

Ofereix serveis de supercomputació, tant a investigadors acadèmics com al teixit industrial, amb un ampli ventall de programari científic disponible i el suport per utilitzar-lo. Proporciona a més el Servei de Disseny de Fàrmacs (SDF), que ajuda els laboratoris farmacèutics i grups de recerca a trobar nous medicaments més eficientment.

Comunicacions

S'encarrega de la gestió de l'Anella Científica, la xarxa acadèmica i de recerca catalana, que interconnecta universitats, centres de recerca i altres institucions del sistema d'R+D+I català. L'Anella Científica els proporciona serveis avançats de comunicacions i accés als nodes de RedIRIS a Catalunya (allotjats al CSUC), que permeten la connexió amb les xarxes mundials de recerca, via GÉANT. També gestiona el Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), que facilita l'intercanvi de tràfic entre operadors i proveïdors de continguts.

Repositoris i aplicacions

Desenvolupa, implanta i gestiona  repositoris digitals, cooperatius (TDX, RECERCAT, RACOMDX, MDC....) i institucionals (PADICAT, CALAIX, Filmoteca, Scientia, MACBA...), així com aplicacions interuniversitàries (UNEIX, UCATx...).

Administració electrònica

Ofereix serveis d'e-Administració nascuts del treball conjunt amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a través dels quals es pretén afavorir-ne la implantació a les universitats mitjançant plataformes compartides, com ara Vot, Registre, Arxiu, Logs i Signatura, entre d'altres.

Serveis bibliotecaris

Contribueix a la millora dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Entre d'altres programes i serveis, gestiona el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), el programa de préstec interbibliotecari i la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC).

Compres conjuntes

Millora i racionalitza l'ús dels recursos i ajuda a enfortir el sistema universitari i de recerca. Homogeneïtza aplicacions, plataformes i tecnologies, i aglutina la contractació de recursos i serveis bàsics, com ara energia elèctrica, gas, neteja, impressió i reprografia, i telefonia mòbil, entre d'altres.

Formació i difusió

Contribueix a la divulgació dels serveis del CSUC amb un web corporatiu, un blog sobre l'activitat del Consorci i butlletins digitals. També fomenta la formació dels usuaris amb l'organització de conferències, cursos i seminaris i jornades (JOCS, TAC, TSIUC, etc.).

Infraestructura al núvol i altres serveis de CPD

Proporciona a les institucions acadèmiques i de recerca un servei d'infraestructura al núvol perquè puguin ubicar les seves aplicacions en un entorn flexible i fàcilment escalable en modalitat de servidors gestionats o de pagament per ús. Aquesta infraestructura permet, per exemple, l'accés a diversos webs institucionals, universitaris o relacionats amb la Societat de la Informació, a més de l'hostatge de nombroses aplicacions (ERP, correu...).