Història

Coneix l'origen d'aquest consorci i els seus antecedents així com la consulta de fotografies de les diferents comissions i plantilles de personals.

  • Història i antecedents

    El CSUC va nèixer el desembre del 2013 de la fusió de CESCA i CBUC per impulsar l'eficiència en la gestió de les universitats catalanes a través de la cooperació i la coordinació.

  • Les comissions

    Des de l'any 1997, mantenim fotografies de les diverses comissions i grups de treball que han col·laborat en la millora dels nostres serveis.

  • La plantilla

    Disposem de fotografies de la plantilla de personal des de l'any 1997.