Missió i visió

Missió

El CSUC ha de detectar, dissenyar i executar de forma col·laborativa projectes compartits que permetin a les universitats catalanes augmentar la seva eficiència mitjançant l’explotació d’economies d’escala i de sinergies.

Visió

Les universitats catalanes poden ser molt més eficients a base de compartir serveis i infraestructures sense que això els hagi de ser obstacle per preservar la seva personalitat, mantenir la seva autonomia, perseguir l’excel·lència i continuar competint entre sí.