Xarxa de serveis

El nostre model d'infraestructura tecnològica es basa en l'abstracció del maquinari, que implica una segmentació de la infraestructura en tres capes segons la seva naturalesa, i on la xarxa té un paper estratègic:
  • Infraestructura virtual (servidors).
  • Maquinari.
  • Emmagatzematge.

La xarxa de dades és extensa i es troba físicament distribuïda (Edifici Nexus, Edifici Annexus i Itconic). Les seves característiques són:

  • Diversos tipus de serveis per un perfil d'usuari diferenciat.
  • Més de 80 subxarxes i més de 350 nodes connectats.
  • Segmentació en diversos entorns: proves, preproducció i producció.

Entre els serveis de xarxa, disposem de balancejadors de càrrega, que distribueixen les peticions entre els servidors disponibles per a cada servei de manera intel·ligent.

Aquests balancejadors aporten més seguretat, ja que redistribueixen els serveis a altres servidors, que estan redundats, en cas que algun servidor tingui problemes. D'aquesta manera, s'assegura la continuïtat en el servei.