Treballa al CSUC

Consulta les ofertes de feina que tenim vigents. També pots consultar les ofertes anteriors, que ja estan tancades.

 • Oferta de treball de director/a de Compres Conjuntes

  28-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un director/a de Compres Conjuntes. L'oferta es tancarà el 12 de maig.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Comunicacions

  21-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Comunicacions per incorporar-se a l’Àrea de Serveis TIC. L'oferta es tancarà el 5 de maig.
 • Oferta de treball de tècnic/a en Gestió de Documents i Arxius

  21-04-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a en Gestió de Documents i Arxius per incorporar-se a la Unitat d’Administració Electrònica. L'oferta es tancarà el 5 de maig.
 • Oferta de treball per a un/a llicenciat/da en Dret

  14-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un tècnic/a de Projectes, llicenciat/da en Dret, per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 24 de març.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  14-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un tècnic/a de Projectes per donar suport al Pla Serra Húnter. L'oferta s'ha tancat el 24 de març.
 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  08-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d'Informàtica, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 15 de març.
 • Oferta de treball de tècnic/a de Projectes

  03-02-17: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a tècnic/a de Projectes per incorporar-se a la Unitat de Càlcul i Aplicacions. L'oferta s'ha tancat el 9 de març.
 • Oferta de cooperació educativa per al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)

  13-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un estudiant que estigui finalitzant els estudis de Grau en Informació i Documentació o un estudiant de màster amb el Grau d'Informació i Documentació, per incorporar-se a l'Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 24 d'octubre.
 • Oferta de cooperació educativa per a la compra conjunta d'energia

  12-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau d'Enginyeria Industrial o d'Enginyeria de l'Energia, per incorporar-se a la Unitat de Compres Conjuntes amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 7 d'octubre.
 • Oferta de cooperació educativa per a xarxes de comunicacions

  12-09-16: El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya busca un/a estudiant que estigui finalitzant els estudis de grau de Telecomunicacions o d'Informàtica, per incorporar-se a la Unitat de Comunicacions amb un conveni de cooperació educativa. L'oferta s'ha tancat el 7 d'octubre.

1 de 7