Novetats

Informa't de les notícies relacionades amb el CSUC i els seus serveis.

 • Nova àrea d'scratch /hpscratch a l'HP V2250

  Degut a la necessitat d'alguns usuaris de generar fitxers de dades que no s'esborrin en acabar-se el seu treball, l'HP V2250 disposa d'una nova àrea de disc temporal anomenada /hpscratch, la funció de la qual és la de permetre l'emmagatzematge de càlculs intermedis temporals (que si es generessin en el home de l'usuari podrien provocar problemes amb la quota de disc) i amb l'avantatge respecte a la resta d'àrees d'scratch de poder extreure aquestes dades cap a la màquina de l'usuari a través d'un ftp des de puigcerver.

 • La UPC es connecta amb ATM a 155 Mbps

  Des del 5 de novembre de 1998, la UPC té una connexió ATM a 155 Mbps amb l'Anella Científica. Fins a aquest moment, la UPC es connectava mitjançant una interfície a 10 Mbps a un commutador Ethernet del CESCA.

 • Augmenta l'enllaç amb els Estats Units

  La capacitat de l'enllaç de RedIRIS amb els EUA va augmentar el passat 19 d'octubre en 4 Mbps. En aquests moments ja es disposa de 14 Mbps ATM, que equivalen a uns 12 Mbps IP. Abans de l'augment aquestes dades eren 10 i 8,5 respectivament. Aquest augment suposa una millora de l'accés.

 • La UB es connecta amb ATM a 155 Mbps

  Des del 15 d'octubre de 1998, la UB té una connexió ATM a 155 Mbps amb l'Anella Científica. Fins a aquest moment, la UB es connectava mitjançant una interfície a 10 Mbps a un commutador Ethernet del CESCA.

 • L'SP2 sincronitza els rellotges amb l'NTP

  Des del dia 1 de setembre passat els rellotges dels processadors de l'SP2 estan sincronitzats mitjançant el Network Time Protocol (NTP).

  L'NTP és un mecanisme utilitzat a internet per distribuir informació molt acurada de temps i que s'utilitza per sincronitzar els rellotges dels sistemes.

  L'SP2 es sincronitza mitjançant quatre rellotges situats a França (INRIA), Alemania (University Erlangen-Nurenberg), Suïssa (Integrated Systems Laboratory) i Itàlia (CSTV of National Research Council).

 • Noves utilitats a l'HP V2250

  Han estat instal.lades les següents utilitats a l'HP V2250: gnuplot (v3.5), gmake (v3.77), xtpanel (v3.01) i Tcl/Tk (v8.0.3).

  gnuplot és un programa de gràfics de GNU.

  gmake és l'utilitat make de GNU.

  xtpanel és una eina que permet generar d'una forma ràpida i senzilla un panell que cont&eacute, objectes interactius: botons, zones de text, etc...

  Tcl/Tk Tcl és un llenguatge que permet generar a través del conjunt d'eines Tk un entorn gràfic per aplicacions en UNIX.

 • Convocatòria de projectes per al 1999

  Properament rebreu a través dels vostres vicerectorats o del coordinador institucional del CSIC a Catalunya la convocatòria pels projectes acadèmics per a l'any vinent a realitzar en el maquinari del CESCA-CEPBA. Els formularis a usar, a part dels propis de cada institució, són els següents:

 • La RACAB es connecta a Xarxa Científica.

  La RACAB (Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona) va passar a formar part de la Xarxa Científica el passat 15 de setembre de 1998 mitjançant una línia XDSI de 64 kbps.

 • El TERMCAT millora la seva connectivitat

  Des de l'1 de setembre de 1998, el TERMCAT (Terminologia del Català) ha passat a accedir a la Xarxa Científica mitjançant una línia punt a punt de 256 Kbps.

  Fins ara, el TERMCAT es connectava amb una línia XDSI (64 Kbps) a un router del CESCA.

 • Serveis addicionals de l'Anella Científica: proxy-caché i ftp mirror.

  Des d'avui, l'Anella Científica disposa de dos serveis addicionals: proxy-caché i ftp-mirror. Ambdós serveis estan dissenyats per optimitzar l'ús de les connexions internacionals.

  El primer guarda una còpia de pàgines web i arxius baixats via ftp de manera que realment només el primer accés genera tràfic significatiu, mentre que els successius només de control per verificar que la còpia disponible en el proxy correspongui amb l'original.

Pàgines