Adjudicat el servei d'antiplagi

20-09-2016

El 7 de setembre s'ha formalitzat el contracte per a la prestació del servei de detecció i prevenció de plagi a través d'un servei de comparació de continguts per a la detecció, avaluació i prevenció del frau (antiplagi) en els continguts digitals utilitzats i generats per les universitats i entitats participants en la licitació.

El contracte, amb una durada de 3 anys prorrogable 2 anys més, ha estat adjudicat a l'empresa Pro Infocenter AB per un valor de 158.588,00 € (IVA exclòs). A més de les 11 universitats i centres que hi han participat, també se'n poden beneficiar els centres de recerca i els centres adscrits a les universitats públiques. Si esteu interessats en participar o voleu més informació podeu pasar-vos en contacte amb leonor [dot] gonzalezatcsuc [dot] cat.

El programari antiplagi de Pro Infocenter AB, anomenat Urkund, permet localitzar i identificar documents amb contingut extret d'altres documents a partir de l'anàlisi de diferents fonts com, per exemple, documents públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, ja siguin públics o privats. A partir d'aquí, s'elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparacio i les referències a les coincidències amb altres documents per tal que el professor el pugui valorar.

Urkund es pot utilitzar de diverses formes: accedint i pujant documents a la seva pàgina web; com una integració amb plataformes d'ensenyament en línia, com ara Moodle, Sakai, Blackboard, etc; per correu electrònic, i també a través d'una API. El sistema proporciona la detecció del plagi en diversos idiomes, com ara català, castellà, anglès, alemany, francès, turc, suec... El servei via web es pot integrar amb plataformes d'ensenyament en línia, com ara Moodle, Blackboard, etc. Els formats d'arxiu suportat per Urkund són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt.

Les universitats han estat les que han proposat al CSUC trobar aquesta solució global per a la detecció del plagi per poder incentivar i enfortir la qualitat acadèmica i de recerca.

Institucions participants en la licitació:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
 • Institut Borja de Bioètica
 • Fundació Pere Tarrés
 • Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya
 • Fundació Universitària del Bages