Regularització d'hores concedides

10-07-2017

Atès que a la convocatòria d'hores de la Direcció General de Recerca (DGR) per a grups pertanyents a institucions del Consorci, de data 4 de març es va especificar que el CSUC podria ajustar les hores concedides si aquestes no eren utilitzades gradualment durant l'any.

Atès que els 17 projectes acadèmics de les institucions que formen part del Consorci han usat, fins al 30 de juny, un total de 4.494.997 hores computacionals (HC), de les quals un 45% han estat a càrrec de les 5.460.000 HC concedides el 27 de març en nom de la DGR.

Atès que els treballs dels grans grups de càlcul del Consorci no es bloquegen encara que hagin esgotat les hores concedides, sinó que tan sols se'ls baixa la prioritat respecte als grups que no les han esgotat.

S'HA RESOLT concedir les hores addicionals següents:

Cap projecteDGR InicialsDGR RegularitzadesDGR Finals
Aguilar, Antonio40.000040.000
Alemán, Carlos600.000300.000900.000
Álvarez, Santiago420.00060.000480.000
Anglada, Josep Ma.220.000-70.000150.000
Bofill, Josep Ma.100.000-40.00060.000
Eguzquiza, Eduard40.000040.000
Fernandez, Carlos150.000-125.00025.000
Illas, Francesc450.000500.000950.000
Lledós, Agustí40.000040.000
Lluch, José Mª420.00090.000510.000
López, Núria620.000350.000970.000
Luque, F. Javier480.000200.000680.000
Monge, M. Ángeles120.00020.000140.000
Novoa, Juan J.280.000-200.00080.000
Sodupe, Mariona700.000150.000850.000
Solà, Miquel600.000200.000800.000
Torra, Jordi180.00010.000190.000
TOTAL5.460.0001.445.0006.905.000


Xavier Peiró
Director de Serveis TIC

Barcelona, 10 de juliol de 2017