Oferta de treball de tècnic/a de Comunicacions

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a tècnic de Comunicacions per incorporar-se a l'Àrea de Serveis TIC, i realitzar les següents tasques:

 • L'administració i la configuració de l'equipament i dels serveis de valor afegit de l'Anella Científica i del Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX).
 • El monitoratge de l'equipament de xarxa i dels serveis al seu càrrec, així com la generació d'estadístiques, indicadors i informes de disponibilitat i d'ús.
 • L'administració i la configuració de la plataforma de mitigació d'atacs de denegació de servei distribuït.
 • L'assistència tècnica i la resolució de les incidències que es puguin produir.
 • La formació en l'ús d'aquests serveis i la seva documentació.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Enginyer/a tècnic de Telecomunicacions, Telemàtica, Informàtica o cursant el darrer curs d'aquestes titulacions.
 • Coneixements de xarxes de comunicacions.
 • Coneixements de protocols de gestió de xarxa SNMP.
 • Coneixements de Netflow.
 • Coneixements de protocols d'encaminament com BGP, OSPF, RIP...
 • Coneixements d'IPv6.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, habilitat per al treball en equip, resolutiu en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.
 • Domini del català, del castellà i, principalment a nivell escrit, de l'anglès.

Es valorarà:

 • Experiència en la configuració i la gestió d'encaminadors i commutadors de xarxa amb protocols TCP/IP.
 • Experiència en eines de gestió de xarxes com ara Cacti, mrtg, Nagios...
 • Experiència en configuració d'eines amb Netflow.
 • Experiència amb eines de RIPE NCC com ara RIPE Atlas, RIPE stat o la RIPE Database.
 • Experiència en la configuració de programes en plataformes Linux (Bind, Radius...).
 • Coneixements de PIM-SM.
 • Coneixements o experiència en la configuració de xarxes sense fils.
 • Coneixements de programació en python, PHP, perl, scripting en bash i consultes a bases de dades MySQL.
 • Coneixements sobre l'estructura dels serveis d'internet (DNS, correu electrònic, ftp, web...).
 • Coneixements sobre plataformes de mitigació d'atacs de denegació de servei distribuïts (DDoS).
 • Coneixements del marc de referència ITIL.
 • Experiència en el sistema operatiu Windows i programari d'ofimàtica.

S'ofereix:

 • Possibilitat de realitzar una tasca creativa en un entorn de treball innovador i punter en tecnologia.
 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l'agost, vacances d'estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...).
 • Sou fix negociable en funció de l’experiència i dels coneixements del candidat/a (21.463,65-23.610,00 €/any bruts), més variables per guàrdies de cap de setmana i d'altres complements.
 • Contracte temporal, amb un període de prova de quatre mesos.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 23 de febrer, fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1839);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.