Oferta de treball per a un/a llicenciat/da en Dret

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un tècnic/a de Projectes, llicenciat/da en Dret, per donar suport al Pla Serra Húnter que s'executa conjuntament entre les universitats públiques catalanes i la Direcció General d'Universitats, per realitzar les tasques següents:

 • Elaborar estadístiques i indicadors del Pla Serra Húnter.
 • Fer el seguiment dels candidats presentats a les convocatòries del Pla Serra Húnter.
 • Controlar i introduir dades a l'aplicació PLASH de la base de dades del Pla Serra Húnter i gestionar la pàgina web del Pla.
 • Donar suport a la gestió dels membres dels comitès de selecció.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encarregada.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol de llicenciat o graduat o titulació equivalent en l'àmbit científic.
 • Nivell C de català.
 • Nivell C1 d'anglès com a mínim (per exemple, Advanced CAE de Cambridge).
 • Coneixements de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) i Mendeley per a l'organització de PDF.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d’incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:

 • Títol de màster.
 • Coneixement de les estructures universitàries i especialment de professorat universitari.
 • Experiència en investigació i en gestió de la recerca.
 • Experiència en entorns internacionals i coneixement d'altres idiomes estrangers.
 • Experiència en tasques d'atenció al públic i de secretaria.
 • Coneixements d'estadística i de programes informàtics estadístics tipus StatGraphics.
 • Coneixements en programes de gestió d'entorns webs.
 • Habilitats analítiques i de resolució de problemes: atenció al detall, proactivitat, sentit comú i pràctic, responsabilitat i capacitat d'organització.

S'ofereix:

 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació.
 • Sou de 23.376,30 €/any bruts.
 • Incorporació immediata.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 28 de febrer fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1802);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.