Oferta de treball per a un/a llicenciat/da en Dret

Estat: 
Tancada

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a tècnic/a de Projectes, llicenciat/da en Dret, per donar suport jurídic al Pla Serra Húnter que s'executa conjuntament entre les universitats públiques catalanes i la Direcció General d'Universitats, per realitzar les tasques següents:

 • Elaborar documentació jurídica i administrativa relacionada amb les activitats del Pla Serra Húnter.
 • Donar suport als tràmits de selecció dels membres dels comitès de selecció.
 • Donar suport tècnic i jurídic als candidats presentats a les convocatòries del Pla Serra Húnter.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encarregada.

Els requisits per optar a la plaça són els següents:

 • Títol de llicenciat o graduat en Dret.
 • Nivell C de català.
 • Nivell C1 d'anglès com a mínim (per exemple, Advanced CAE de Cambridge).
 • Coneixement d'una altra llengua estrangera a nivell avançat.
 • Coneixements de Microsoft Office a nivell d'usuari avançat (Word, Excel, Power-Point, Access).
 • Coneixements sobre la normativa de personal de les universitats (especialment professorat).
 • Experiència laboral prèvia en la gestió administrativa universitària i del seu personal acadèmic.
 • Experiència laboral prèvia en entorns internacionals.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d'incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

També es valorarà:

 • Títol de màster, programa de doctorat o doctorat.
 • Coneixement de les estructures universitàries en general.
 • Coneixement sobre tramitació de contractes i convenis.
 • Coneixements sobre liquidacions econòmiques.
 • Coneixement d'altres idiomes estrangers.
 • Habilitats analítiques i de resolució de problemes: atenció al detall, proactivitat, sentit comú i pràctic, responsabilitat i capacitat d'organització.

S'ofereix:

 • Condicions laborals d'acord amb el XIII Conveni d'àmbit estatal per als centres d'educació universitària i investigació.
 • Sou de 25.713,75 €/any bruts.
 • Incorporació a partir de l'1 d’abril de 2017.

Els interessats/des han d'enviar el seu currículum abans del 28 de febrer fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça:

AD Análisis y Desarrollo (referència 1801);
Madrazo, 14, 6è 2a;
08006 Barcelona;
adatanalisisydesarrollo [dot] com.