Blázquez i Alemán, Efrem

Nom: 
Efrem
Cognoms: 
Blázquez i Alemán
Posició: 
Tècnic de Projectes
Unitat Orgànica: 
Càlcul i Aplicacions
Àrea: 
Serveis TIC
Telèfon: 
93 551 6213