Màquines virtuals en autoservei (IaaS)

Aquesta modalitat proporciona una plataforma d’autoservei per a la gestió dels servidors, xarxes i l'emmagatzematge assignat. La infraestructura al núvol en aquest context es refereix als recursos virtualitzats (computació, emmagatzematge i xarxes) que es proporcionen dins del centre de dades del Consorci, permetent a l'usuari l'accés a una infraestructura parametritzable amb una orientació cap als anomenats centres de dades virtuals.

Al CSUC oferim un entorn de centres de dades virtuals que proporciona:

  • Crear, escalar, clonar... (servidors virtuals, xarxes privades, imatges de disc).
  • Connectivitat IPv4 i IPv6 pública de l'Anella Científica o internet comercial.
  • Entorn web avançat amb suport multiusuari per institució (Centres de Dades Virtuals).
  • Varietat de sistemes operatius suportats: Debian GNU/Linux, Ubuntu Server, CentOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7.
  • Capacitat d'autoescalat automàtic de serveis.
  • Plantilles de recursos virtuals en la modalitat de pagament per ús.
  • Interoperabilitat mitjançant API (OCCI i EC2).
  • Capacitat de realitzar còpies de seguretat.

Contacte

Si vols més informació general sobre el servei o contractar-lo:
Gorka Roldan
Coordinador de Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 6464