Sistemes Bull Sequana (disponibles a partir de maig)

Aquests sistemes consisteixen en un Bull Sequana X800 de memòria compartida format per 16 processadors amb un total de 384 nuclis de càlcul, 9,2 TB de memòria i 39,6 TB de disc, i un clúster Bull Sequana X550 de memòria distribuïda heterogènia integrat per 60 nodes de còmput amb un total de 2.688 nuclis de càlcul. Dels 60 nodes, 4 estaran equipats amb 2 GPGPU i 4 amb processadors de tipus Knight's Landing. El clúster té un total de 13,44 TB de memòria i 240 TB de disc. El rendiment punta s'incrementarà en 316,86 Tflop/s.
 

Bull Sequana X800
 

El Bull Sequana X800 és una màquina de memòria compartida, amb un Rpunta de 33,2 Tflop/s i un rendiment màxim de 28,6 Tflop/s. El Sequana X800 està format per 16 processadors Intel Xeon Platinum 8168 de 64 bits de 24 nuclis a una freqüència de 2,7 GHz, donant un total de 384 nuclis de càlcul. Disposa de 9,2 TB de memòria i 39,6 TB de disc. Aquest sistema és un multiprocessador amb un disseny de memòria compartida que proporciona un entorn de treball flexible i competitiu per a moltes aplicacions.

Entre els seus avantatges, hi ha el fet que el grau de paral·lelisme no està limitat al nombre de processadors dels nodes i que no presenta restriccions de memòria (24 GB/nucli), que és compartida de forma eficient.

Pel que fa al programari, el Sequana X800 funciona amb el sistema operatiu RHEL 7.3 (Red Hat Enterprise Linux) que ofereix un entorn de treball i rendiment ajustat a les necessitats d'aquest tipus de sistemes d'alt rendiment.


Clúster Bull Sequana X550
 

El clúster Bull Sequana X550 és una màquina heterogènia de memòria distribuïda amb un Rpunta de 283,66 Tflop/s equipat amb una xarxa d'interconnexió Infiniband amb una amplada de banda de 100 Gb/s. Aquest clúster estarà format per 46 nodes amb una memòria de 192 GB (4 GB/nucli), 6 nodes amb 384 GB (8 GB/nucli), 4 nodes amb 192 GB equipats amb dues GPGPU amb 3.584 nuclis CUDA i 12 GB de memòria, i 4 nodes amb 384 GB de memòria equipats amb els processadors Intel Knight's Landing (KNL) 7250. Pel que fa als processadors, tots els nodes estaran equipats amb dos processadors Intel Platinum 8168 de 24 nuclis a una freqüència de 2,7 GHz. Els processadors dels nodes amb KNL tindran 68 nuclis a una freqüència de 1,4 GHz. Tots els nodes de clúster tenen una capacitat de disc de 4 TB.

L'arquitectura heterogènia d'aquest clúster permetrà executar, amb una eficiència òptima, càlculs de moltes tipologies diferents: càlculs amb un alt grau de paral·lelisme, càlculs amb gran necessitat de memòria, càlculs que aprofitin la potència de les GPGPU o dels processadors KNL, etc.

Pel que fa al seu programari, tot el clúster funcionarà amb el mateix sistema operatiu que l'altre sistema, el RHEL 7.3 (Red Hat Enterprise Linux), idoni per aquest tipus de sistemes d'alt rendiment.

L'import global del contracte ha estat d'1.190.000 € (IVA exclòs), finançat al 50% pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i la Generalitat de Catalunya.