Programari

Consulta el programari disponible per àrea científica o per supercomputador. Si vols que instal·lem un programa que no està disponible, contacta amb capatsuport [dot] csuc [dot] cat.

 • ABAQUS

  Resol problemes no lineals de comportaments físics de peces formades de diferents materials i els seus contactes, càlculs de dinàmica de fluids, acústics i problemes lineals.
 • ABINIT

  Programari que permet calcular l'energia total, la densitat de càrrega i l'estructura electrònica de sistemes formats per nuclis i electrons dins del marc de la teoria del funcional de la densitat (Density Functional Theory, DFT).
 • ACCELRYS Material Studio

  Programari per simular, modelar i visualitzar materials.
 • ADF

  Programari per sistemes poliatòmics que implementa la Teoria del Funcional de la Densitat (DFT).
 • AMBER

  Conjunt de programes de modelatge molecular per a la simulació biomolecular que utilitza el camp de forces Amber.
 • AMESim

  Programari per al modelatge i anàlisi de sistemes multidomini que prediu el comportament i rendiment de sistemes mitjançant equacions no lineals de diferents disciplines com la hidràulica, pneumàtica, termodinàmica, etc.
 • ANSYS

  Programari que troba solucions a problemes d'enginyeria.
 • ATLAS

  Programari que conté un conjunt de llibreries d'àlgebra lineal (BLAS) per C i F77, més algunes rutines de LAPACK.
 • AUTODOCK

  Conjunt de programes dissenyats per predir la forma en què molècules petites s'uneixen a un receptor biològic d'estructura tridimensional coneguda.
 • AutoDock Vina

  Programari de codi obert per al descobriment de fàrmacs, "docking" molecular i cribatge virtual.

Pàgines