Reunió de consorcis de biblioteques universitàries sobre Open Access

Data: 
14-12-2017 09.00 a 15.00
Lloc: 
Sala de Juntes, CSUC, Edifici Annexus, Gran Capità s/n, Barcelona

D'acord amb l'acordat en la reunió virtual de la taula de consorcis de biblioteques del passat 20 d'octubre s'ha organitzat aquesta reunió extraordinària que té per objectiu, d'una banda, analitzar situació actual de l'accés obert Open Access (OA) a Europa pel que fa a mesures "pro-OA" que puguin acompanyar les contractacions consorciades; i de l'altra, analitzar, i si escau adoptar, mesures que afavoreixin aconseguir el objectiu europeu del 100% d'OA a l'any 2020.

Per part del CSUC, dins d'aquesta reunió intervindran Lluís Anglada, director de Ciència Oberta, qui parlarà sobre "Contratacions consorciades i Open Access" juntament amb Anna Rovira, de la UPC. A més, Sandra Reoyo, Coordinadora de Recursos d'Informació per a la Recerca, explicarà les "Recomanacions per afavorir el OA aprovades pels vicerectors de les universitats de Catalunya".


Agenda
 

9.00-11.00Sessió 1

Contractaciones consorciadas y Open Access
Lluís Anglada (CSUC) i Anna Rovira (UPC)

Short introduction on Berlin 2020 and on flipping
Colleen Campbell (Max Planck)

OA 2020 initiative: Potential cost impact on SELL countries
Sandrine Malotaux (Couperin / SELL)
11.00-11.30Descans
11.30-13.00Sessió 2

Hacia un acceso abierto por defecto: Recomendaciones de la Comisión de Seguimiento del artículo 37 (difusión en acceso abierto) de la Ley de la Ciencia
Teresa Malo (UC3M, Comisión FECyT)
Recomendaciones para favorecer el OA aprobadas por los VRR de las universidades de Catalunya
Sandra Reoyo (CSUC)

Proposta de estratégia negocial b-on para o ciclo 2019-2021 (presentació virtual)
Joao Moreira (FCCN)
13.00-13.15Descans
13.15-14.45Sessió 3: Debat i, si escau, acords sobre possibles mesures en l'àmbit dels consorcis de la Taula. Modera: Ianko López
14.45-15.00Torn obert de paraules i cloenda