Estadístiques

Consulta les estadístiques d'ús del nostre maquinari. Pots comprovar el consum de CPU i el nombre de cores utilitzats per clúster, així com informació sobre els treballs executant-se i en espera al gestor de cues.